Går man en tur i Gravlev Ådal er man ikke i tvivl om, at Rold Skovområdet er det mest kilderige i Danmark. Her støder man på det ene sted efter det andet, hvor krystalklart, rent vand pibler op fra undergrunden, presses ud af den kalkrige jord og risler gennem bække, der slynger sig i landskabet. 

Hvor mon de enkelte vandmolekyler har været henne før? I spyttet af en dinosaurus? I et snefnug, der er dalet ned over Antarktis for millioner af år siden? Et sted i rummet? Hvis vi kunne følge en enkelt dråbe vands historie, vil vi komme overalt i tid og sted.  

Der er tid nok til at filosofere over dette, når man følger den afmærkede rute gennem ådalen. Turen er på cirka seks km, og hvis man tager små afstikkere til Gravlev Kilde og Lille Blåkilde kommer man op i nærheden af otte kilometer. Jeg begynder turen ved Gravlev Kilde. Lidt gemt bag kirken og mellem nogle huse ligger den i al beskedenhed med nogle farver, der bestemt ikke er beskedne.  Wow, for en palet af turkise, blå og grønne nuancer!  

Næste kilde på ruten, Egebæks Kilde, er også en bassinkilde. Vandet fra kilden hvirvler sandet op fra bunden af bassinet.

Derefter følger ruten den idylliske Kovads Bæk med udsigter til landbrugsland. Det ses tydeligt på lang afstand, at jorden er kalkholdig.

Den smukke Ravnkilde ligger ved foden af Rebild Bakker, hvor bakkerne er beklædte med krogede bøgetræer. Her støder man til en af de mange andre markerede vandreture i området. Ravnkilde er en sumpkilde, hvilket vil sige, at vandet kommer op i et sumpet engområde. Der er trædesten, så man kan krydse over bækken uden at få våde fødder – hvis man da ellers kan holde balancen. Nogle af stenene er lidt for små og runde til en klumpedump som mig, og jeg har flere gange trådt ved siden af. Det må være en del af oplevelsen.   Husk at tænde for lyden, så du kan høre naturens lyde på videoerne.

Jeg forlader nu de åbne vidder og rislende bække for en stund for at komme ind i Nørreskov. På ruten lyser yndige vorterod og sarte violer op i landskabet.

Snart kommer jeg til et område blandt træerne, hvor der med sikkerhed har været mennesker før mig – længe før. Der er en stenrække og gravhøje, som formodentlig stammer fra Bronzealderen. Hvordan har de dog bakset rundt med disse store sten, og hvad har stencirklerne været brugt til?

Sidste kilde på den markerede rute er Lille Blåkilde. Her møder jeg den tredje type kilde, nemlig strømkilde, hvor vandet kommer direkte ud af jorden. Her er det kridtlaget, det strømmer ude fra.

Trods sit navn hører Lille Blåkilde – sammen med Gravlev Kilde og Blåhøl – til de mest vandrige kilder i Nordeuropa. Hver sekund flyder der 90 liter rent, koldt vand fra Lille Blåkilde ud i Lindenborg Å fra både strømkilde, sumpkilde og bassinkilde. Det er simpelthen et fint skoleeksempel på de tre typer af kilder.

Vandet får vandplanterne til at hvirvle med armene i en yndefuld ballet.

Før jeg går videre, sætter jeg mig og tænker på, hvor fascinerende vand er. Uden vand er der intet liv. Jeg tænker, at hvis livet lægger sten i din vej, kan du lære af vand: Det former sig efter sine omgivelser, men kan med vedholdenhed slide selv store klipper væk. 

Du kan læse mere om vandreturen i Naturstyrelsens folder.