Bestyrelsen for DN Rebild 2022 er som følger: 

Aage Langeland (formand)

Anne Grete Andreasen (næstformand)

Janne Hansen (sekretær)

Michael Wulff (regnskab)

Charlotte Mejer

Søren Bojesen

Anette Bruun Hansen

Kersten Bonnén

Jane Nielsen

Andreas Rytter (suppleant)