DN Rebild støtter naturens sag ved blandt andet at afholde diverse arrangementer, herunder ture, foredrag og møder.

Vi giver også naturen en stemme ved at deltage i en række råd og udvalg. Derudover holder vi øje med diverse sager og aktuelle emner. Vi gør indsigelser, når loven ikke bliver overholdt, reagerer med høringssvar og skriver læserbreve.

Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter under menupunkterne til venstre.

KUNNE DU SELV TÆNKE DIG AT HJÆLPE MED AT GØRE NOGET FOR NATUREN? 

Alle medlemmer kan deltage aktivt i foreningens arbejde. Det kan være, du har lyst til at sørge for kaffen til et enkelt arrangement, være guide på en tur, holde et foredrag om fugle eller vejlede i at bygge insekthoteller.  Mulighederne er mange, og du forpligter dig ikke mere, end du selv har lyst til.

Du kan læse mere om at være frivillig her.

Kontakt formand Aage Langeland med dine interesser og ideer på ma-langeland@mail.dk